Informasjon

 • sted

  Teglverket

 • arrangør

  Studentersamfunnet

 • dato

  21. - 21. mars 2017

 • tid

  18:00 - 20:00

 • pris

 • aldersgrense

  20 år, 18 år med studentbevis

Black smokers – et nytt økosystem

Mer enn 70 prosent av jordas overflate er dekket av hav, men det sies at man vet mer om månens overflate enn om det dype havet på vår egen planet. Hva er siste nytt om dette mystiske dypet?

I det kalde og mørke havdypet har forskere funnet hittil ukjente økoystemer. Disse er bygd opp rundt skorsteinsformasjoner på havbunnen kalt «black smokers», som sender ut varmt vann. I slike ekstreme omgivelser lever mikro- og makroorganismer som kan gi oss ny kunnskap.

Ida Helene Steen, førsteamanuensis ved Senter for geobiologi, og Hans Tore Rapp, professor ved institutt for biologi, kommer for å fortelle oss om disse undersjøiske skorsteinene og hvilke ressurser de kan gi oss. Vi vil få innblikk i fauna og flora som finnes i disse miljøene og ikke minst hvordan de kan kobles til livets opprinnelse. Denne kunnskapen kan gi svar på mange uløste gåter, men hvordan finne svarene? Hvordan kan organismer leve i slike mørke og kalde omgivelser, og hvilke muligheter gir «black smokers» oss?