Informasjon

 • sted

  Teglverket

 • arrangør

  Studentersamfunnet

 • dato

  4. - 4. april 2017

 • tid

  18:00 - 20:00

 • pris

 • aldersgrense

  20 år, 18 år med studentbevis

Kunstig intelligens

Me er omgjeve av maskiner overalt i dagens samfunn. Kva skjer når robotane byrjar å tenkje sjølv? Mange science fiction-filmar og dataspel frå det siste tiåret har forsøkje å gje oss svar på dette spørsmålet, men kor realistiske er dei eigentleg?

Noreg har verdas dyraste arbeidskraft, noko som førar til auka interesse for dataintelligens i norske bedriftar. Selskap som Telenor og Kongsberg Gruppen har vist stor interesse for sjølvlærande maskinteknologi som etter kvart vil erstatte menneskjeleg arbeidskraft. NTNU tilbyr fleire emner innan kunstig intelligens og Telenor byggjer forskningslaboratorium til 50 millionar kroner. Dette er ikkje lenger framtida, det er no. Intelligente robotar kan i dag gjere mykje av det vi tradisjonelt trudde berre menneske kunne gjere: lytte, snakke og, til ein viss grad, tenkje.

Asgeir Berland frå IT-selskapet Inmeta kjem til Bergen for å gje oss innsyn i korleis kunstig intelligens verkar og kor langt forskinga har kome