Informasjon

 • sted

  Tivoli

 • arrangør

  Det Akademiske Kvarter

 • dato

  25. november 2021

 • tid

  16.00 - 19.00

 • pris

 • aldersgrense

  20 år, 18 år med studentbevis

Ekstraordinær generalforsamling

Under Kvarterest GF har alle studenter i Bergen stemmerett og mulighet til å påvirke husets framtid!

Etter at Kvarterets 53. ordinære generalforsamling falt under 100 deltakere og ikke lenger var stemmedyktig før vi kunne fullføre, har Kvarterstyret besluttet å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling for å behandle de tre innsendte sakene og gjennomføre valg av nytt Kvarterstyre, Kontrollkomité og Valgkomité.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil finne sted i Tivoli på Kvarteret 25. november 2021, med oppstart 16.30. Det blir matservering og salg fra baren.

Igjen er det et krav at generalforsamlingen må ha 100 deltakere for å være stemmedyktig. Alle studenter i Bergen som har betalt semesteravgift, samt alle interne på Kvarteret har stemmerett. Vi håper så mange som mulig av dere kan sette av kvelden for å delta i demokratiet på huset vårt. Kvarterstyret vil sende inn forslag om endringer i forretningsorden for å gjøre møtet mer effektivt.

Før generalforsamlingen er det mulig å sende inn saker til behandling. Det gjøres i så fall innen utgangen av 13. november til denne mailadressen. Kvarterstyret publiserer dagsorden og sakspapirer 15. november.

Link til den ordinære generalforsamlingens sakspapirer følger under. Merk at alle saker til og med 15.3 ble behandlet på forrige generalforsamling.

Kvarteret er studentenes kulturhus i Bergen, og alle som har betalt semesteravgift kan delta!

Det er mulig å stille til valg på dagen. Du kan lese stillingsinstrukser for verv i denne mappen.

Du kan lese dagsorden og utsendte sakspapirer i denne mappen.

Mange verv er oppe til valg, både i Kvarterstyret, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. For mer informasjon om verv som er på valg, spørsmål om valget eller nominasjoner kan man kontakte valgkomiteen på valg@kvarteret.no.
Alle andre spørsmål kan rettes til leder@kvarteret.no.