Informasjon

 • sted

  Teglverket

 • arrangør

  Studentersamfunnet i Bergen

 • dato

  10. april 2018

 • tid

  18:00 - 20:00

 • pris

  50,-/semestermedlemskap

 • aldersgrense

  20 år, 18 år med studentbevis

KRIG: Cybermakt

Den digitale slagmarken vokser. Både kraftnett og helseinformasjon blir potensielle mål i kampen om kunnskap. Hva skjer når samfunnet lastes opp på internett?

Forsvarets innbyggerundersøkelse fra 2017 tyder på at flere frykter hacking enn terror. Opprørsgrupper som angriper verdens forretningsgiganter er et vanlig bilde, men i hvilken grad er statlige aktører engasjert? Kunnskap er makt, og både statlige og ikke-statlige aktører deltar i et  moderne maktspill.

Frykten for hacking utfordrer framtidas velferdsstat og demokratiske prosesser.  Bunkere og sandsekker kan ikke beskytte oss i den digitale verden. Cyberdomenet er en kompleks arena, og konsekvensene kan være uante. Hvordan kan vi da best beskytte samfunnet vårt på nett?

Til møtet kommer Margrete Raaum, daglig leder i KraftCERT, som har som formål å overvåke Norges statlige kraftnett og å håndtere uønskede IT-sikkerhetshendelser i kraftbransjen. I tillegg kommer Kjetil Utne, sjef for Cyberforsvarets sikkerhetssenter som vokter Forsvarets  egne systemer.