MARKEDSGRUPPEN

Kvarteret er en studentdrevet organisasjon som omsetter for omkring 13 millioner kroner og skal opprette en egen økonomisk gruppe.

Dette er en unik mulighet til å få erfaring med et reelt business case. Gruppen skal gjennomføre ulike typer analyser og som vil benyttes som beslutningsgrunnlag i organisasjonen. Blant annet skal det utarbeides kostnadskalkyler, foretas lønnsomhets- og investeringsanalyser, samt utvikles både kortsiktige og langsiktige strategier i samråd med styret. Man vil få friheten til å foreta egne analyser med utgangspunkt i en enorm mengde tilgjengelig rådata, og komme med egne anbefalinger på tiltak som kan bedre lønnsomheten.

Arbeidet er prosjektbasert, med mulighet til å innvirke på beslutninger som tas – og erfare hvordan de innvirker på de finansielle resultatene i organisasjonen. Arbeidsoppgavene fordeles slik at det skal være fullt ut anledning til å kombinere engasjementet med krevende studier og/eller jobb. Utfyllende referanse vil bli gitt etter utført engasjement.

Gå til www.blifrivillig.no for å melde din interesse, eller send en mail til mg.leder@kvarteret.no.