Personalgruppen

Personalgruppen (PG) har ansvar for å administrere og ta hånd om den store medlemsmassen som trenges for å drive Kvarteret. PG håndterer personalsaker, rekruttering av nye medlemmer, kurs og kompetanseoverføring, samt sørge for sosiale arrangement for de interne på kvarteret. For å jobbe i personalgruppen må du ha jobbet på Kvarteret i mer enn ett semester og helst vært tilknyttet et styre på huset.

English: Kvarteret’s Personal group works with administering and taking care of Kvarteret’s volunteers. They handle personal conflicts, recruit new members and are responsible for arranging courses and social events. To be a part of the Personal group you have to have worked at Kvarteret for at least one semester, and preferably been a board member.