Rettsvesen

Rettsvesenet er Kvarterets juridiske arbeidsgruppe. Deres hovedoppgave er å bistå DAK i alle juridiske spørsmål, herunder avtaleinngåelse i forbindelse med innkjøp, investeringer, booking, arbeidskontrakter ol.

I og med at Kvarteret har en bred virksomhetsportefølje er det stor variasjon i de oppgaver som gruppens medlemmer må løse. Når Rettsvesenet har fått et oppdrag blir det satt sammen en arbeidsgruppe som skal løse det. Gruppen består som regel av minst ett erfarent medlem som vil fungere som veileder og gruppens leder. Størrelsen på gruppen varierer etter oppdragets art.

Gruppens medlemmer rekrutteres fra Det Juridiske Fakultet ved UIB. Det er ett stående krav til at de har fullført første avdeling da gruppens virksomhet krever kjennskap til grunnleggende juridiske fagemner. Videre er det begrenset antall plasser, hvorpå det åpnes for søknadsrunder hver høst rundt semesterstart.

English: Rettsvesenet is Kvarteret’s legal group. Their main task is to assist Kvarteret in all legal matters, including contract negotiation, investment and booking agreements, and labor contracts.