Romvesenet

Romvesenet står for smarte og spinnville ideer når det gjelder vedlikehold og videreutvikling av rom og arealer på hus. Jump to english section

Her kan du male med brede strøk! Dersom du er glad i DIY og attpåtil har en spire av en interiørarkitekt i deg, så er dette stedet å være. Det er heller ikke uvanlig å være med i Romvesenet ved siden av en annen gruppe på huset.

TIDSBRUK: Romvesenet sitt arbeid er prosjekt- og dugnadsbasert, og tidsbruken fra uke til uke varierer. Større dugnader finner ofte sted på søndager et par ganger i semesteret, og disse er viktig å kunne delta på. Ellers blir det avviklet arbeidsmøter, avhengig av prosjektet som er i vinden.

Romvesenet følges opp av nestleder i Kvarterstyret.


English:
Romvesenet is the task force when it comes to upgrading Kvarterets venues and spaces.

TIME REQUIREMENTS: Work in Romvesenet is based on project and workshops of various scale. The amount of time spent varies from week to week. Larger workshops are often arranged on a few chosen Sundays each semester, and these are important to attend.