Bergen Kommune

Bergen er en by og en kommune i Hordaland og er Norges nest største by med 270 000 innbyggere. Bergen regnes ofte som Vestlandets landsdelshovedstad.

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tenester til innbyggjarar, leiarar av lag og organisasjonar eller til tilsette i kommunane i fylket. Visjonen vår er «Vi utviklar Hordaland.» Verdiane våre er «kompetent, offensiv og i dialog».

Studentsamskipnaden i Bergen

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) driver studentvelferd for omlag 30.000 studenter i Bergen. Vår visjon er: Du skal ha det godt som student i Bergen.

Sammen med utdanningsinstitusjonene arbeider SiB for å utvikle det helhetlige læringsmiljøet for studenter i Bergen. Ved å tilby gode velferdsordninger og et fagtilbud av høy kvalitet, vil vi i samarbeid gjøre Bergen til en attraktiv studieby. Dette samarbeidet skjer i stor grad gjennom Utdanning i Bergen.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine 14 800 studenter og vel 3 600 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 40 institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Musikkutstyrordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Vårt formål er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

Dette skal nås ved å administrere offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet.