Under 18?

Det tillates et begrenset antall vergeordninger på enkelte av konsertene, hvor mindreårige kan slippes inn i følge med en voksen (da i hovedsak forelder eller nær slektning). Det må være en verge per mindreårig.

Dersom en person som ikke har fylt 18 år vil inn på huset, må dette avklares minimum en uke før konserten. Ta kontakt med Vaktetaten for å få godkjent vergeordning før du eventuelt kjøper billetter (både den mindreårige og vergen må ha billetter). Ved godkjent vergeordning må verge og mindreårig møte Vaktansvarlig før konserten.

Det skal da skrives under på en vergekontrakt, samt deles ut skilt til begge parter. Både verge og mindreåring må bære skilt under hele oppholdet. Vergen kan ikke nyte alkohol, og skal befinne seg i umiddelbar nærhet til den mindreårige under hele konserten. Det er vergens ansvar å se til at den mindreårige ikke nyter alkohol. Etter arrangementet må den mindreårige straks forlate lokalet. Både verge og mindreårig må da møte ved vaktkontoret og levere inn skiltene.

Brudd på vergekontrakt fører til umiddelbar utvisning. Kjøpte billetter refunderes ikke dersom vergeordningen ikke blir fulgt.

Registrer deg under om du ønsker å benytte vergeordningen.