Informasjon

 • sted

  Tivoli

 • arrangør

  Studentersamfunnet i Bergen

 • dato

  13. februar 2018

 • tid

  18:00 - 20:00

 • pris

  50,-/semestermedlemskap

 • aldersgrense

  20 år, 18 år med studentbevis

Opptatt av opphav

I en stadig mer globalisert verden blandes vi på tvers av kulturer, men fremdeles er vi svært opptatt av opphav. Hvorfor er det slik?

Etnisitet er sentralt når vi identifiserer mennesker – den strekker seg forbi hudfarge og inn i diskusjonen om julemat. Der noen har glede av flere identiteter og kulturell rikdom, blir andre møtt med krav om å velge. Dersom det hersker et ideal om én tilhørighet, hvordan påvirker dette valgene man tar i løpet av livet?

“Hvor er du egentlig fra?”, er et spørsmål som kimer i mange ører. Man rives ofte mellom røtter og sitt nye bosted. Noe av det første man lærer i møte med en ny venn er hvor hun kommer fra, men hvor mye har dette stedet å si for hennes identitet?

Samfunnsgeograf Marta Bivand Erdal er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Erdal har et bredt innblikk i tema som tilhørighet, borgerskap og transnasjonalisme. David Lackland Sam er professor i krysskulturell psykologi ved UiB har mye kunnskap om kulturpåvirkning. Samtlige tema er viktige faktorer i spørsmål om tilhørighet. Begge gjester Studentersamfunnet denne kvelden.