Informasjon

Politisk korrekthet – Et gode eller onde?

Begrepet politisk korrekthet har blitt et moteord i debatt, men hva betyr det egentlig? Forhindrer politisk korrekthet ekte debatt, eller er det et moralverktøy mot hersketeknikker og generalisering? Det er lettere enn noen gang å ytre seg, og dette har unektelig gjort at veien fra tanke til tale er blitt kort. Samtidig har det vokst frem krav fra flere samfunnsgrupper om hvordan en bør ytre seg i det offentlige rom. Ord og uttrykk som tidligere var vanlig å bruke, blir nå møtt med hevede øyenbryn eller direkte motmæle. Mange ønsker denne utviklingen velkommen, og mener politisk korrekthet rensker opp i en ellers grumsete debatt. På den andre siden mener flere at denne utviklingen utgjør en form for sosial sensur, som fungerer ytringsforhindrende for de som har «upopulære» meninger. Dytter politisk korrekthet meningsmangfoldet under en stol?

Studentersamfunnet i Bergen holder seg stadig oppdatert på smittevernsregler.

Vi etterstreber vi at alle våre arrangementer møter pålagte krav og råd fra helsemyndighetene. Vi tar forbehold om at våre arrangementer kan bli avlyst dersom vi får pålegg om dette.

Vi holder lokalene våre både luftige og renslige, med tilgang til håndvask og håndsprit. I henhold til regjeringens krav må̊ vi også føre gjestelister på alle våre arrangementer. Det vil derfor være forhåndssalg av semesterbilletter i høst.

Det er viktig for oss at publikum også tar ansvar. Vi har følgende oppfordringer:
* Dersom du føler deg syk, ber vi deg om å holde deg hjemme.
* Hold deg også hjemme dersom du har grunn til å tro at du kan være smittet.
* Hold minst 1 meters avstand fra andre enn dine nærmeste.
* Dersom du har vært utenlands, ber vi deg om å vennligst avvente med å benytte deg av våre arrangementer de neste ti dagene.

Det kreves medlemskap for å delta på arrangementet i regi av Studentersamfunnet i Bergen. Medlemskap er åpent for alle, og kan kjøpes for 57 kr på Hoopla. Medlemskap gir deg fri inngang på alle ordinære arrangement inneværende semester.