SKiBAS

Kvarteret driver av frivillige til hverdags, men selve eiendommen forvaltes som et aksjeselskap. Studentkulturhuset i Bergen AS (SKiBAS) ble stiftet 23. januar 1995 og har sitt sete i Bergen. Selskapet forvalter Olav Kyrres gate 49 til bruk som studentenes kulturhus på vegne av eierne.

Daglig ledelse i SKiBAS er sammenfallende med Kvarterstyret i tillegg til Kvarterets administrative leder. Eierskap i selskapet er fordelt likt mellom Kvarteret selv, Sammen - studentsamskipnaden på vestlandet og Universitet i Bergen. Leder av Kvarterstyret blir konstituert som daglig leder av SKiBAS.

SKiBAS står for ansettelse til de få lønnede stillingene ved Kvarteret. Dette skjer etter innstilling fra Kvarteret selv. Det finnes kun tre fulltidslønnede ved studentkulturhuset. Disse er henholdsvis administrativ leder, kjøkkensjef og teknisk sjef. Utover dette har huset en håndfull deltidsansatte i skiftbaserte stillinger som driftsledere.