Informasjon

 • sted

  Tredje etasje

 • arrangør

  Det Akademiske Kvarter

 • dato

  17. - 17. januar 2018

 • tid

  15:00 - 17:00

 • pris

 • aldersgrense

Studenttorg på Kvarteret / Student fair at Kvarteret

Studentorganisasjonene på Kvarteret inviterer deg til studenttorg!

På torget (som finner sted i tredje etasje) kan du bli kjent med arbeidsgruppene på Kvarteret, Aktive Studenters Forening, BERGEN FILMKLUBB, Bergen Realistforening, Studentteateret Immaturus og Studentersamfunnet i Bergen. I tillegg har vi invitert BSI innebandy, BSI Rumpeldunk, Hulen, Rafto, ESN, Mannskoret Arme Riddere, BSI Rugby, BSI Aikido, BSI Karate, Studinekoret Sirenene, Solidaritetsungdommen,BSI karate, SAIH og Studentradioen, så følg med på eventen for oppdateringer!

Det Akademiske Kvarter er studentenes kulturhus i Bergen. Huset drives av et par hundre frivillige som jobber for å gjøre studenttilværelsen i Bergen bedre- både for våre frivillige og våre gjester!

Aktive Studenters Forening er en konsertarrangør og en av Bergens eldste studentorganisasjoner. Tidligere bookinger inkluderer Cunninlynguists, dePresno, Susanne Sundfør og nylig Raga Rockers. Utover å arrangere konserter legger vi stor vekt på sosiale aktiviteter innad i organisasjonen.

BERGEN FILMKLUBB er en uavhengig kino som har ukentlige visinger i Tivoli på Kvarteret. Filmklubben setter også opp spesielle arrangementer som stumfilmer med levende musikk, filmvisninger med gjesteforelesere og filmquiz.

Bergen Realistforening arrangerer konserter og andre arrangementer på Kvarteret – hver torsdag! Foreningen drives av opptil 27 ildsjeler som jobber iherdig for at Bergens studenter skal få gode konsertopplevelser til en rimelig pris.

Studentteateret Immaturus er den eneste studentorganisasjonen i Bergen som jobber med teater og scenekunst. Hos oss får du prøve ut mange forskjellige aspekter ved scenekunst og teaterproduksjon. Kom og besøk standen vår for mer info og spennende konkurranser – eller for å se litt impro.

Studentersamfunnet i Bergen er Vestlandets største politisk uavhengige forum for samfunns- og kulturdebatt. Hver tirsdag til torsdag, samt utvalgte lørdager, gjennom hele semesteret innbyr Studentersamfunnet til spennende debatter, konserter og engasjerende foredrag fordelt på våre seks komiteer.

BSI Innebandy er en lavterskel idrettsklubb som har rom for alle nivåer. Vi spiller i serien, som er veldig gøy og fremfor alt sosialt! Vi vil veldig gjerne ha nye medlemmer.

BSI Rumpeldunk ble startet på Medisinsk-Odontologisk fakultet som BMI (BergenMedisinernes Idrettslag) Rumpeldunk høsten 2015. Våren 2016 ble laget prøvegruppe i BSI, og er i dag åpent for alle studenter og ikke- studenter over 16 år. Rumpeldunk er inspirert av sporten med samme navn i Harry Potter- bøkene, men man trenger absolutt ikke like eller kjenne til bøkene for å synes det er gøy. Moderne «gompe»- rumpeldunk beskrives ofte som en kombinasjon av håndball, rugby og kanonball – og må definitivt oppleves for å forstås! Derfor inviterer vi alle interesserte til introduksjonstreninger 16., 18. og 23. januar 2018, og håper å se så mange som mulig der.

Hulen åpnet for første gang 1969 og er Nord-Europas eldste rockeklubb. Gjennom tidene har Hulen vært en betydelig del av studentmiljøet på Nygårdshøyden og som en konsertscene for resten av kulturlivet i Bergen. Hulen drives av mer enn hundre frivillige fra Norge og utlandet.

Rafto Foundation for Human Rights er en uavhengig organisasjon som arbeider for å promotere menneskerettigheter globalt. Hvert år tildeler vi Raftoprisen til internasjonale menneskerettighetsforkjempere. Raftostiftelsen har en studentgruppe som bidrar med planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementer relatert til Raftoprisen, blant annet offentliggjøringen av prisen, velkomstmiddag for prismottakerne, Raftokonferansen og prisutdeling på Den nationale scene (DNS).

Mannskoret Arme Riddere er det offisielle mannskoret ved Universitetet i Bergen. Vi er en kameratgjeng på 24 mann som etter beste evne prøver å bedåre vårt publikum og å fortære vårt øl i festlig kameraderi. Vi synger alt fra nasjonalromantikk, bedåringslåter og morolåter. Vi er en gjeng fra alle fakultetene ved Universitetet, men også andre utdanningsinstitusjoner i Bergen.

Studinekoret Sirenene er det offisielle studinekoret ved Universitetet i Bergen. Vårt repertoar spenner seg vidt, fra jazz via pop og folkemusikk til klassisk. Uttrykket varierer fra det seriøse og utfordrende til det uhøytidelige og morsomme – med kvalitet som selvsagt fellesnevner.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. Vi mener at verden ikke er fattig, den er urettferdig – og sammen kan vi gjøre noe med det. Derfor er det en hovedoppgave for oss å arbeide for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Vi jobber for å fremme internasjonal solidaritet, for å bekjempe rasisme og fordommer, for en human flyktning- og integreringspolitikk og for en verden fri for atomvåpen. I Bergen har vi Folkevenn, frivillig tilbud med flyktninger, hver onsdag og ukentlige politiske møter. Alle er hjertelig velkommen!

 

 

 

BSI Aikido. Aikido er en Japansk kampkunst utviklet av Morihei Ueshiba (1883-1969). Teknikkene i aikido består hovedsakelig av kast og låsing av ledd. Treningen involverer fallteknikk, generell kroppsbeherskelse og balanse.Vi trener også med sverd, spydd og knive i aikido.BSI Aikido har 3 treninger i uke i SV-kjelleren. Bare kom og prøv! Mer på aikido.bsi.no.

BSI Karate er ein studentkarateklubb, som trenar ein stil av karate kalla Matsubayashi-Ryu. Denne fokuserer sterkt på sjølvforsvar, og på trening med tradisjonelle karatevåpen, slik som stokk og sai m.fl. Både nye og erfarne utøvarar er velkomne til å bli med når som helst i semesteret, og ein kan trene gratis med oss i 2 veker for å prøve ut om ein likar det. Meir informasjon finn ein på: karate.bsi.no

Studentradioen i Bergen er Bergens eldste lokalradio, og ble startet i 1982. Vi sender 119 timer reklamefri radio hver uke og er fordelt på åtte redaksjoner: nyhet, aktualitet, musikk, samfunn, kultur, humor og underholdning, nett og PR.

——————

The studentorganisations at Kvarteret are hosting a fair where you can get to know the different work groups at Kvarteret, Aktive Studenters Forening, BERGEN FILMKLUBB, Bergen Realistforening, Studentteateret Immaturus and Studentersamfunnet I Bergen! Select “attend” to get all the updates, as more information will be provided during the coming days. Some brief information about the various organisations are provided below:

Det Akademiske Kvarter is the cultural student hangout in Bergen. The house is driven by a few hundreds of volunteers, all working hard to improve the lives of students all around Bergen!

Aktive Studenters Forening is a concert organiser and one of the oldest student organisation in Bergen. Previous bookings include Cunninlynguists, dePresno, Susanne Sundfør and recently Raga Rockers. Besides organising concerts we place great emphasis on social activities within the organisation.

BERGEN FILMKLUBB is an independent cinema with weekly screens in Tivoli at Kvarteret. They also host special events such as screenings of silent films with live music, screenings with guest lecturers and movie-themed quizzes.

Bergen Realistforening organises concerts and other events at Kvarteret – every Thursday! The organisation is driven by up to 27 passionate members all working hard to provide memorable concert experiences at reasonable prices to the students of Bergen.

Studentteateret Immaturus is the only student organisation in Bergen working with theatre and performing arts. With us you’ll get to try a wide array of aspects within theatre production and performing arts. Visit our stand for more information – or to watch som impro!

Studentersamfunnet i Bergen is the largest politically independent forum for societal and cultural debate in Western Norway. Studentersamfunnet invites you to riveting debates, concerts and lectures – every Tuesday to Thursday, as well as select Saturdays.

ESN Bergen is part of the “Erasmus Student Network” (ESN), a European-wide student organization whose aim it is to help students studying abroad.Are you an exchange student studying abroad in Bergen? Then ESN Bergen is made for you! We arrange social activities for the exchange students that come here. Our goal is to make your stay here in Bergen as good as possible and for you to have a great exchange experience!

BSI Rugby is Norway’s only women’s rugby club run exclusively by women, for women. We take our rugby seriously, and play in domestic competitions as well as travelling abroad to play at a higher level. BSI Rugby are the current Norwegian champions in 7s, and have held the trophy as BSI since 2007.

BSI Aikido was established in October 2010 and became part of BSI in February 2015. We are member of NAF, the Norwegian Aikido Federation and NKF, the Norwegian Martial Art Federation.Practice is open to students and non-students and we aim at creating a good interaction between people coming from different backgrounds.

BSI Rumpeldunk(BSI Quidditch) was started by a handful of motivated medicine students at UiB in the autumn of 2015. We first became a part of BSI in the spring of 2016 and are currently open to all students and non- students 16 years and older. We are now looking forward to starting the new season, and would like to welcome all muggles, wizards and squibs alike to our introductory Quidditch practices this semester. To give you an idea of what Quidditch is like, it is an intensive and exciting full- contact sport inspired by the sport of the same name in the Harry Potter books. However, you do not necessarily need to like or know the books to think it’s fun to play. Modern Muggle Quidditch is often described as a mix of handball, rugby and dodgeball – and is definitely something you need to experience to understand! Therefore we are hoping to see everyone who’s even the slightest bit interested at Fantofthallen for introductory practices on January 16th, 18th and 23rd. Please see our Facebook page for more information.