Informasjon

 • sted

 • arrangør

  Det Akademiske Kvarter

 • dato

  28. januar - 13. februar 2019

 • tid

  -

 • pris

 • aldersgrense

Vil du lede Det Akademiske Kvarter?

Kvarteret er studentenes kulturhus i Bergen, og baserer seg på frivillig arbeid. Kvarteret omsetter for omlag 14 000 000 kr årlig, og huser over 2000 arrangement i året. Over 250 frivillige bidrar til å gjøre dette mulig. Kvarterets økonomi og forvaltning håndteres formelt av Studentkulturhuset i Bergen AS.

Den ordinære driften tar sommerferie 2.juni, men deler av huset skal holde åpent gjennom sommeren. Derfor ansetter vi to personer til tidenes sommerjobb for å drifte huset i denne perioden. Søkere må også påberegnes noe arbeid i månedene mars til mai for opplæring og planlegging av Sommerkvarteret.

I perioden 3.juni til 11.august skal huset driftes som et kommersielt utested. Kjernelokalene vil være Grøndahls Flygel- og Pianolager, samt Teglverket. Vi ønsker at Grøndahls holder åpent hver kveld mandag til lørdag, og Teglverket fredag og lørdag. I sistnevnte skal det tilrettelegges for konserter og klubbarrangementer. Andre deler av huset vil kun være tilgjengelig for utleie til større arrangementer med godkjennelse fra Kvarterstyret.

 

Hva går jobben ut på?

Ledelsen på Sommerkvarteret 2019 vil bestå av en daglig leder og en arrangementsansvarlig. Begge stillingene vil være 100% med prosjektlønn. Disse vil ha ansvar for å ansette resten av de ansatte ved Sommerkvarteret 2019. Sommerkvarterets ledelse vil rapportere til Kvarterstyret.

 

Kvalifikasjoner daglig leder

– Fullført videregående opplæring

– Økonomisk kompetanse og forretningsforståelse

– Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging

– Erfaring med styrearbeid er en fordel

– Stor arbeidskapasitet

– Det blir lagt vekt på personlige egenskaper

Kvalifikasjoner arrangementsansvarlig

– Fullført videregående opplæring

– Erfaring fra kulturlivet eller studentorganisasjoner

– Stor arbeidskapasitet

– Erfaring med styrearbeid er en fordel

– Det vil være en fordel med god kjennskap til musikklivet i Bergen

– Det blir lagt vekt på personlige egenskaper

 

Egenskaper

Det forventes at kandidater har personlige egenskaper som er fordelaktige i stillingene. Kandidatene må kunne arbeide selvstendig, samt være i stand til å tenke kreativt og nyskapende. Ledererfaring og organisasjonserfaring er en stor fordel. Begge stillingene krever rutinert og strukturert arbeid, samt kjennskap til Bergens kulturliv. Kandidater bør også vise høyt engasjement og pågangsmot for å jobbe med et kjempeflott studentkulturhus i hjertet av Bergen.  

 

Arbeidsoppgaver daglig leder

– Lede den daglige drift, herunder økonomistyring, budsjettkontroll, innkjøp og vareflyt

– Daglig leder har personalansvar, herunder ansettelser og kursing av personale, samt å sette opp skiftlister

– Overordnet ansvar for HMS, mediehåndtering og et godt arbeidsmiljø for de ansatte

– Daglig leder av Sommerkvarteret rapporterer til Kvarterstyret

 

Arbeidsoppgaver Arrangementsansvarlig

– Bistår daglig leder og har en tydelig kommunikasjon

– Ferdigstiller faste konsepter og arrangementer

– Sørger for en konsekvent og gjennomtenkt promoterings-strategi

– Ansvar for utleie av areal og oppfølging av leietakere

– Har arrangementer jevnlig gjennom perioden, og booker ansvarlig i henhold til budsjett

 

Vi tilbyr

– Konkurransedyktig prosjektlønn

– Opplæring og erfaring

– Varierte arbeidsoppgaver

– God arbeidsmiljø

– Kreativ frihet

– Oppfølging over sommeren

 

Søknad og CV sendes til leder@kvarteret.no innen 13. februar 2018.