Aktive Studenters Forening

Aktive Studenters Forening (ASF) er en av Bergens største studentdrevne konsertarrangører, og har konsert i Teglverket på Kvarteret nesten hver fredag. Som en av driftsorganisasjonene på Kvarteret får også ASF sine frivillige internfordeler som frivillige på studentkulturhuset. 

ASF er Bergens nest eldste allmenne studentorganisasjon, og ble oppretta allerede 22. august 1940. ASF hadde fra sin begynnelse to formål:  Det første var å være en studentforening i ordets rette forstand, i motsetning til Studentersamfunnet som ASF mente var dominert av eldre akademikere som ofte hånet studentene når de forsøkte å delta i debatten. Det andre var å gi studentene et utenomfaglig tilbud.

Foreningen har endret sine virkeområder opp gjennom årene, ofte i takt med utviklingen i samfunnet generelt, og er i dag en konsertarrangør som tidvis gjennomfører andre typer arrangement. Medlemmer i ASF får innblikk i alle sider av det å arrangere en konsert, fra booking og kontraktsskriving til riderinnkjøp og bandoppfølging.

NETTSIDE:
EPOST:
POST:
AKTIVE STUDENTERS FORENING V/ DET AKADEMISKE KVARTER, PB 1822 HÅKONSGATEN, 5828 BERGEN
STED:
FOSSWINCKELSGATE 7, 5007 BERGEN