Aktive Studenters Forening

Aktive Studenters Forening (ASF) er en av Bergens største studentdrevne konsertarrangører. Som en av driftsorganisasjonene på Kvarteret får også ASF sine frivillige internfordeler som frivillige på studentkulturhuset. 

ASF er Bergens nest eldste allmenne studentorganisasjon, startet allerede 22. august 1940 under et allmannamøte på nåværende Geofysisk institutt mens det som i dag er Universitetet i Bergen fortsatt het Bergens Museum. ASF hadde fra sin begynnelse to formål:  Det første var å være en studentforening i ordets rette forstand, i motsetning til Studentersamfunnet som ASF mente var dominert av eldre akademikere som ofte hånet studentene når de forsøkte å delta i debatten. Det andre var å gi studentene et utenomfaglig tilbud.

Foreningen har endret sine virkeområder opp gjennom årene, ofte i takt med utviklingen i samfunnet generelt, og tidvis av mer tilfeldige årsaker. Fra å være en forening som i all hovedsak inviterte til debatter, foredrag og dans i Klubben, og et «mellomspill» som største studentforening på Hulen («mellomspillet» varte i hele 27 år), så er ASF i dag hovedsakelig en konsertarrangør. ASF arrangerer konserter og andre arrangement hver fredag. ASF har fire bookingkonsepter: 

ASF: Alle større konserter. Arrangeres i hovedsak i Teglverket på Kvarteret, men har også satt opp en rekke større konserter på USF Verftet.
StåOppJazz: Konserter i Storelogen på Kvarteret ved hvert Helhus som ASF arrangerer. I all hovedsak jazz.
ASF SUB: Konserter i Speilsalen på Kvarteret ved hvert Helhus som ASF arrangerer. Eneste trofaste hardcore-scene i Bergen, men booker egentlig innen alle sjangre.
ASF Klubb: Klubbkonsept ved hvert Helhus som ASF arrangerer. I hovedsak i Teglverket rundt midnatt og utover. 

NETTSIDE:
EPOST:
POST:
AKTIVE STUDENTERS FORENING V/ DET AKADEMISKE KVARTER, PB 1822 HÅKONSGATEN, 5828 BERGEN
STED:
FOSSWINCKELSGATE 7, 5007 BERGEN