Produksjonsavdelingen

Produksjonsavdelingen (produksjon) står for Kvarterets eget arrangementstilbud. Her får man mulighet til å sette preg på programmet vårt!

Hovedvekten av kulturtilbudet på huset fylles av ulike studentorganisasjoner som arrangerer egne ting. Utover dette er det ofte rom for enda flere begivenheter hvor Kvarteret arrangerer selv. Har du spreke ideer til hva studentkulturhuset bør ha i kalenderen sin?

Produksjon er delt i tre undergrupper: Quizgruppen som står bak vår faste tirsdagsquiz, Diskodepartementet hvor man får DJ-erfaring og Arrangementsgruppen som står bak andre høydepunkt – både faste eventer og sporadiske nyvinninger. Dette kan være alt fra klubb og konsert til loppemarked eller musikkbingo. Arrangementsgruppen utvikler også Kvarterets faste konsepter. Mikromandag, Bobler og Brus og Tønnetorsdag er eksempler på slike.

TIDSBRUK: Varierende avhengig av undergruppe, men man har stort sett ukentlige samlinger av et slag. I tillegg jobber man selvsagt fysisk på de arrangementene som skal avvikles. DJ-gruppen har fellesøvinger på søndager, og quiz både lager og avholder quiz fra uke til uke. Arrangementsgruppen har arbeidsmøter hvor arrangementer planlegges/bookes.

Produksjonsavdelingen følges opp av Produksjonsansvarlig i Kvarterstyret.

Meld din interesse her!