Personalgruppen

Personalgruppen (PG) har ansvar for å administrere og ivareta medlemsmassen som trenges for å drive Kvarteret.

Det er PG som står bak storslagne internfester, årsfester og andre felles begivenheter for de frivillige på huset. Her er det også flere lavterskel arrangementer på programmet. PG håndterer dessuten personalsaker, gjennomfører rekruttering av nye medlemmer og sørger for kursing og kompetanseoverføring.

Kvalifikasjoner: For å jobbe i Personalgruppen må du ha vært frivillig på Kvarteret eller i en av drifts- og brukerorganisasjonene i minst ett semester.

Personalgruppen følges opp at Frivilligansvarlig i Kvarterstyret.