PR-etaten

PR-etaten (PR) er Kvarterets markedsførere og sørger for at Kvarteret er synlig overalt for den jevne student! 

Man trenger alltid nye hoder med i dette arbeidet. PR-etaten er en allsidig gjeng som er godt utstyrt. Du trenger ingen forhåndskunnskaper for å være med! Vi har fotoutstyr, samt tilgang på en rekke verktøy og programvare som gjør det lett å leke seg med promotering i praksis.

PR-etaten er delt inn i fire undergrupper. Gruppene jobber litt ulikt fra uke til uke, men sammen drifter man Kvarterets mange kanaler og sørger for at omverden lett kan holde seg oppdatert om studentkulturhuset.

Undergrupper

Foto

tar bilder av konserter og arrangementer i løpet av året. Det er mye spennende som skjer på huset, Som fotograf får du delta på mange kule eventer – også de som er i regi av drifts- og brukerorganisasjoner, avhengig av om de har egen fotograf den dagen.

Grafisk

produserer grafisk materiale til trykk og display på skjermer og i sosiale medier. Her er det nyttig om du har kjennskap til programmer i Adobe-pakken, men ingen krav. Vi har også et par lisenser tilgjengelig og bruker dessuten Canva til grafisk produksjon på farten.

IT

IT gruppen drifter og videreutvikler Kvarterets nettsider og vår interne databaser. Oppgavene er allsidige og gjelder både frontend og backend. IT-gruppen er en sosial gjeng hvor du lett lærer av og sammen med andre.

SoMe

promoterer de ulike arrangementene som foregår på Kvarteret i sosiale medier og svarer på spørsmål fra publikum. Man driver i tillegg med idéutvikling og planlegging av kampanjer eller andre trekkplaster for spesielle eventer. I SoMe kan man også gjøre enkel, grafisk produksjon.

Meld din interesse her!