Studentteateret Immaturus

Studentteateret Immaturus (Immaturus) er et amatørteater med profesjonelt nivå og organisasjon. Immaturus er Norges største studentteater og den eneste studentorganisasjonen i Bergen dedikert til teater og scenekunst. Immaturus er dessuten en av de mest aktive studentorganisasjonene i Bergen, og sysselsetter over 100 medlemmer med teater i ulike former. Som en av driftsorganisasjonene på Kvarteret får også Immaturus sine frivillige internfordeler på studentkulturhuset. 

Vårt hovedmål er å tilrettelegge for skaperglede og kunstnerisk utfoldelse, og å være en arena for både studneter osm ønsker å profesjonalisere seg innenfor teater og for den glade amatør. Vi gir studenter i Bergen muligheten til å utvikle seg innenfor et bredt tilbud av scenekunstrelaterte aktiviteter. I tillegg til større teaterproduksjoner har vi ukentlige gruppetilbud innen musikkteater, improgrupper, scenegym, Dungeons & Dragons og skriving. 

Immaturus setter opp  to til fire produksjoner i semesteret, ofte én hovedproduksjon og et par mikroprosjekter av varierende størrelse. I tillegg har Immaturus arrangement på Det Akademiske Kvarter hver onsdag klokken 20.00, som roterer mellom Åpen Scene, Poesiaften og Bergen ImproBattle.

Så å si alle våre arrangementer tar sted på Det Akademiske Kvarter og vi anser dette som vårt hjem. Som Immaturuser er man en del av et stort fellesskap. Ønsker du å bli medlem eller vil du ha litt mer informasjon? Send mail til medlem@immaturus.no

NETTSIDE:
EMAIL:
TLF:
12345678
POST:
STUDENTTEATERET IMMATURUS V/ DET AKADEMISKE KVARTER, PB 1822 HÅKONSGATEN, 5828 BERGEN
ADRESSE:
FOSSWINCKELSGATE 7, 5007 BERGEN