Studentteateret Immaturus

Studentteateret Immaturus (Immaturus) er et amatørteater med profesjonelt nivå og organisasjon. Som en av driftsorganisasjonene på Kvarteret får også Immaturus sine frivillige internfordeler på studentkulturhuset. 

Med to til fire produksjoner i semesteret og en rekke småarrangementer, ligger alt til rette for det beste tilbudet teateramatører har i Bergen. Målet er at Immaturus skal være både for studenter som ønsker å profesjonalisere seg innenfor teater og for den glade amatør.

Immaturus er Norges største studentteater og den eneste studentorganisasjonen i Bergen dedikert til teater og scenekunst. Immaturus er dessuten en av de mest aktive studentorganisasjonene i Bergen, og sysselsetter over 100 medlemmer med teater. 

Vårt hovedmål er å tilrettelegge for skaperglede og kunstnerisk utfoldelse. Vi gir studenter i Bergen muligheten til å utvikle seg innenfor et bredt tilbud av scenekunstrelaterte aktiviteter.

Immaturus er en organisasjon som er åpen for alle uansett erfaring og sammen arrangerer vi ukentlige arrangementer og grupper i tillegg til forestillinger av ulik størrelse.

Av ukentlige gruppetilbud kan vi friste med improgrupper, musikkteater, skrivegruppe, scene Gym og Dungeons & Dragons.

Hver onsdag kl. 20:00 har vi en variasjon av arrangementer på Det Akademiske Kvarter: Åpen Scene, Poesiaften og Bergen Impro Battle.

Men hva hadde et studentteater vært uten teaterproduksjoner? Hvert semester setter vi opp minst én hovedproduksjon, samt mikroprosjekter av varierende størrelse.

Så å si alle våre arrangementer tar sted på Det Akademiske Kvarter og vi anser dette som vårt hjem. Som Immaturuser er man en del av et stort fellesskap. Ønsker du å bli medlem eller vil du ha litt mer informasjon? Send mail til medlem@immaturus.no

NETTSIDE:
EMAIL:
TLF:
55 58 99 33
POST:
STUDENTTEATERET IMMATURUS V/ DET AKADEMISKE KVARTER, PB 1822 HÅKONSGATEN, 5828 BERGEN
ADRESSE:
FOSSWINCKELSGATE 7, 5007 BERGEN