Organisasjonskart

Her kan du se en oversikt over hvordan kvarteret som en helhet ser ut med alle kvarterets grupper og undergrupper. De er også koblet sammen med hvilket kvarterstyremedlem som er ansvarlig for hver gruppe. Hierarkiet går fra toppen ned med generalforsamlingen som kvarterets øverste organ.