Mannskoret Arme Riddere

Mannskoret Arme Riddere (MAR) er det offisielle mannskoret ved Universitetet i Bergen, og en av brukerorganisasjonene ved Kvarteret. 

Koret består av rundt 20 sangglade menn som etter beste evne forsøker å etterleve korets formålsparagraf: “At bedåre og begeistre med våre smektende mannsrøster og fortære vårt øl i festlig kameraderi”. Repertoaret spenner seg fra klassisk nasjonalromantikk via selvskrevne humorsanger til velkjente coverlåter. Arme Riddere er en synlig del av bybildet og studentkulturen i Bergen og har tidligere opptrådt på Norske Talenter og under sykkel-VM. I tillegg til årlige vår- og julekonserter, samt konserten på universitetstrappen på 17. mai, gjennomfører MAR hvert semester flere mindre faste konserter og arrangementer, blant annet på Kvarteret. 
 
Mannskoret Arme Riddere er mer enn bare et kor: vi er en kameratgjeng! Vi fester, synger, og reiser på turer sammen. Alle kan komme på opptak og vi forutsetter ingen musikalsk erfaring. Mannskoret Arme Riddere har etterhvert stabilisert seg på et musikalsk nivå som ligger markant høyere enn “dusjnivået”, men det er ikke et absolutt krav at du har kor- eller sangerfaring fra før. En bra stemme og entusiasme kan være nok til at du er en av de som får tilbud om medlemskap etter opptaksrunden.

Arme Riddere har vanligvis opptak i begynnelsen av hvert semester. For å bli medlem av Mannskoret Arme Riddere må man være student ved en av utdanningsinstitusjonene i Bergen.