Studentkoret Blandede Akademikere

Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) er det offisielle blandakoret ved Universitetet i Bergen, og en av brukerorganisasjonene ved Det Akademiske Kvarter. 

BLAK består rundt 40 sangglade studenter fra alle læresteder for høyere utdanning i Bergen. Koret har et blandet repertoar, alt fra klassisk til pop via tradisjonelle drikkeviser og folkemusikk fra ulike nasjoner. BLAK har en sterk tradisjon med egenarrangert musikk og selvskrevne sangtekster. Koret avholder vanligvis to større konserter på slutten av hvert semester, men opptrer også jevnlig på ulike studentarrangement og på oppdrag i næringslivet.  

BLAK sin historie starter allerede i 1991, og dette gjør koret til det eldste offisielle studentkoret ved Universitetet i Bergen. Den gang besto koret av en litt mindre gjeng menn og kvinner under ledelse av Tore Kloster og Øyvind Sørum som stolt kalte seg Studentkoret under forkortelsen BAK. Fra 2000-tallet begynte utviklingen mot koret vi kjenner til i dag.
Studentkorets formål er "å fremme sangglede blant studenter gjennom et godt sosialt og musikalsk miljø". Det er selvsagt en målsetting å bli så flinke som mulig til å synge, men i dette koret er det sosiale minst like viktig som sangen! Det arrangeres jevnlig korpils, hytteturer og fester. Man får dessuten mulighet til å delta på korhelger i både inn- og utland hvor man treffer andre studentkor. 

BLAK opptar jevnlig nye medlemmer innen alle stemmegrupper og på alle kvalifikasjonsnivåer. Opptak skjer på starten av hvert semester (i midten av august og januar) etter man har avholdt sin tradisjonelle åpne øvelse på Det Akademiske Kvarter.