Studentersamfunnet i Bergen

Studentersamfunnet i Bergen (Samfunnet) er en av Vestlandets største arenaer for foredrag og debatt, og er driftet av engasjerte og kunnskapstørste studenter. Som en av driftsorganisasjonene på Kvarteret får også Samfunnet sine frivillige internfordeler på studentkulturhuset.

Samfunnet er et politisk uavhengig forum for samfunns- og kulturdebatt, og et naturlig møtepunkt for alle engasjerte bergensere og bergensstudenter. Både formidling og fest står på programmet, og Samfunnet inviterer til ca. 40 arrangementer i semesteret! Programmet planlegges, bookes og gjennomføres av frivillige studenter fra byens forskjellige utdanningsinstitusjoner. Både debatter, klesbyttekvelder og frokostmøter om fotball kan ventes. 

Møtene som skjer er åpne for alle (ikke bare studenter!) og man får tilgang ved å kjøpe en semesterbillett/-medlemskap til 50 kroner. Dette gir tilgang til alle arrangementer gjeldende semester, med noen få unntak: For enkelte festkonsepter og/eller konserter kan det påløpe inngangspenger. Som besøkende medlem hos Samfunnet får du også stemmerett på Studentersamfunnets generalforsamling, og en ekstra grunn til å henge på Kvarteret. 

NETTSIDE:
EPOST:
TLF:
992 49 916
POST:
STUDENTERSAMFUNNET I BERGEN, PB 1811 HÅKONSGATEN, 5866 BERGEN
ADRESSE:
FOSSWINCKELSGATE 7, 5007 BERGEN