RETTSVESENET

Rettsvesenet er Kvarterets juridiske arbeidsgruppe. Deres hovedoppgave er å bistå Kvarteret i alle juridiske spørsmål, herunder avtaleinngåelse i forbindelse med innkjøp, investeringer, bookinger, arbeidskontrakter og mer.

Kvarteret har en bred virksomhetsportefølje og det er stor variasjon i de oppgaver som gruppens medlemmer må løse. Når Rettsvesenet har fått et oppdrag blir det satt sammen en arbeidsgruppe for den enkelte sak. Gruppen består som regel av minst ett erfarent medlem som fungerer som veileder og gruppens leder. Størrelsen på gruppen varierer etter oppdragets art.

Rettsvesenet har en egen opptaksprosess, og medlemmer rekrutteres direkte fra Det Juridiske Fakultet ved UIB. Det er et stående krav til at de har fullført første avdeling da gruppens virksomhet krever kjennskap til grunnleggende juridiske fagemner. Opptak skjer bare på høsten, og det er et begrenset antall plasser.

Rettsvesenet følges opp av Frivilligansvarlig i Kvarterstyret.