Markedsgruppen

Markedsgruppen (MG) er Kvarterets økonomiske rådgivere. Gruppen gjennomfører ulike typer analyser og markedsundersøkelser som benyttes som beslutningsgrunnlag i organisasjonen.

Dagens student har endrede utelivsvaner, og Kvarteret må dermed utforske nytt potensial fortløpende. Det utarbeides blant annet kostnadskalkyler, foretas lønnsomhets- og investeringsanalyser, og utvikles både kortsiktige og langsiktige strategier i samråd med styret.

Man får friheten til å foreta egne analyser med utgangspunkt i en stor mengde tilgjengelig rådata, og komme med anbefalinger på tiltak som kan bedre lønnsomheten. Men også Kvarterets rolle som studentenes kulturhus skal ivaretas. Det kan være en tøff balansegang. Har du et hode for slike nøtter?

Arbeidet er prosjektbasert, og gir mulighet til å innvirke på beslutninger som tas – og erfare hvordan de innvirker på de finansielle resultatene i organisasjonen. Utfyllende referanse vil bli gitt etter utført engasjement.

TIDSBRUK: Markedsgruppen har prosjektbaserte oppgaver hvor møtehyppighet kan variere. Arbeidsoppgavene fordeles slik at det er mulig å kombinere engasjementet med krevende studier og/eller jobb.

Markedsgruppen følges opp av Markedsansvarlig i Kvarterstyret.

Nysgjerrig på Markedsgruppen?