Praktisk informasjon

Tidspunkt
20. October 2022 kl. 18:00 - 20:00
Sted
SPEILSALEN
Arrangør
Studentersamfunnet i Bergen
Pris
57,- / gratis med semestermedlemsskap

Fra biff til biller: Fremtidens mat

Vi spiser hver dag, men hvordan forholder vi oss til klimaavtrykket bak maten? Hvordan kan Norge sikre en bærekraftig matproduksjon i fremtiden, og hva er den norske bondens rolle i det hele?

I PANELET

  • Gunnar Alstad, Norges bondelag
  • Emil Beddari, Framtiden i våre hender
Norsk kjøttproduksjon blir ofte fremstilt som den mest klimavennlige i verden. Samtidig mener flere miljøorganisasjoner at vi har en overproduksjon av kjøtt i Norge og fremmer et behov for en omlegging til mer plantebasert mat. Andre påpeker at kjøtt- og matproduksjon bare er én av mange problemstillinger vi står overfor når en kompleks klimakrise skal løses. Det er bred enighet om at utslippene må ned, men hvordan skal dette gjøres på en formålstjenlig måte er det langt fra enighet om.
 
Ny teknologi trekkes frem som en viktig del av løsningen, men i samme åndedrag nevnes også de høye kostnadene ved slike initiativ og løsninger. Hva er realistisk å forvente, hvor ligger ansvaret, og hva er mest hensiktsmessig fokus når det å redde klimaet er så prekært? Vi debatterer hvilke tiltak som er best for å få ned klimagassutslippene i norsk landbruk.

MEDLEMSKAP

Studentersamfunnets arrangementer er åpne for alle. Ved kjøp av billett får du medlemskap i Studentersamfunnet i Bergen, og dermed fri inngang på alle ordinære arrangementer inneværende semester. Medlemskap kan kjøpes via Hoopla eller i døren ved innslipp via Vipps.

Praktisk informasjon

Tidspunkt
20. October 2022 kl. 18:00 - 20:00
Sted
SPEILSALEN
Arrangør
Studentersamfunnet i Bergen
Pris
57,- / gratis med semestermedlemsskap