Krav til promotering

 

Det Akademiske Kvarter har egen PR-gruppe som står for promotering av interne
arrangementer på huset. Hvis ønskelig kan PR-gruppen promotere eksterne arrangementer
med innhold for studenter dersom det er kapasitet nok til det.
Promotering foregår på Kvarterets egne nettside, på våre interne skjermer rundt om på
huset og på sosiale medier.

Om ditt arrangement har innhold på Instagram kan du tagge @kvarteretbergen på tidslinjen
din slik at vi har mulighet til å vise dette på vår tidslinje om det er av relevans. Det vil være
mulig å invitere oss som medarrangør på Facebook etter avtale med pr.leder@kvarteret.no.

Ønsker du å promotere ditt arrangement på våre interne skjermer er det noen krav som må
oppfylles for at dette skal gå helt sømløst:

  • Vi trenger det du vil promotere på én side i stående 16:9 format. PDF er foretrukket.
  • Vår logo må inkluderes (følg QR-koden på bunnen av dette dokumentet).
  • En QR-kode som viser til arrangementets event på Facebook, TicketCo el. kan
    inkluderes. Vi anbefaler www.qrcode-monkey.com da de tilbyr gratis, ubegrenset bruk
    av kodene som produseres.
  • Sted, tid og dato må inkluderes.

Husk at gode design fanger oppmerksomhet fremfor en enkel tekst på en hvit side.
Vår visuelle profil finner du ved å scanne QR-koden på bunnen av dette dokumentet.

Ferdig materiale sendes til pr.leder@kvarteret.no

MERK: Det Akademiske Kvarter promoterer ikke arrangementer med tydelig politisk
tilhørighet eller arrangementer som fremmer hatefulle eller støtende ytringer. Vi promoterer
heller ikke arrangementer som foregår utenfor Det Akademiske Kvarter.

Kvarterets promo-materiale kan finnes her

KRAV TIL PROMOTERING
Det Akademiske Kvarter har egen PR-gruppe som står for promotering av interne
arrangementer på huset. Hvis ønskelig kan PR-gruppen promotere eksterne arrangementer
med innhold for studenter dersom det er kapasitet nok til det.
Promotering foregår på Kvarterets egne nettside, på våre interne skjermer rundt om på
huset og på sosiale medier.
Om ditt arrangement har innhold på Instagram kan du tagge @kvarteretbergen på tidslinjen
din slik at vi har mulighet til å vise dette på vår tidslinje om det er av relevans. Det vil være
mulig å invitere oss som medarrangør på Facebook etter avtale med pr.leder@kvarteret.no.
Ønsker du å promotere ditt arrangement på våre interne skjermer er det noen krav som må
oppfylles for at dette skal gå heltsømløst:
- Vi trenger det du vil promotere på én side i stående 16:9 format. PDF er foretrukket.
- Vår logo må inkluderes (følg QR-koden på bunnen av dette dokumentet)
- En QR-kode som viser til arrangementets event på Facebook, TicketCo el. må
inkluderes. Vi anbefaler www.qrcode-monkey.com da de tilbyr gratis, ubegrenset bruk
av kodene som produseres
- Sted, tid og dato må inkluderes
Husk at gode design fanger oppmerksomhet fremfor en enkel tekst på en hvit side.
Vår visuelle profil finner du ved å scanne QR-koden på bunnen av dette dokumentet.
Ferdig materiale sendes til pr.leder@kvarteret.no
MERK: Det Akademiske Kvarter promoterer ikke arrangementer med tydelig politisk
tilhørighet eller arrangementer som fremmer hatefulle eller støtende ytringer. Vi promoterer
heller ikke arrangementer som foregår utenfor Det Akademiske K