TEKNISK RIDER

Teknisk rider er en plan over hvordan våre teknikere best kan legge til rette for deres arrangement. Ved behov for noe som helst teknisk utstyr må rider sendes inn. Teknisk utstyr inkluderer lyd, lys og AV- løsning. Teknisk rider legges inn i arrangementet i rombookingssystemet.

HUSK Å INKLUDERE

Navn på eventuelt egne teknikere.
Liste over eventuelt eget utstyr.
Om dere har behov for scenerøyk.
Eventuelle avvik fra egen standardrider.
Andre ting lydteknikerne må være obs på (f.eks. venstrehendt trommeslager).
Om Kvarteres lysteknikere står fritt til å sette opp lys, eller om dette skal følge en fast plan.

FØR ARRANGEMENTSDAG

Raider skal leveres innen mandag kl. 16 uken før arrangementsuke.
Navn og kontaktinfo på eksterne teknikere skal sendes til Kraftetaten.

PÅ ARRANGEMENTSDAG

Scene skal være bygget før get-in.
Arrangør må stille med bærehjelp før og etter arrangement.
Arrangør må være tilgjengelig under hele lydsjekk.
Arrangør må stille med mat til teknikere under lydsjekk.
Ved bruk av røyk skal arrangør stille med brannvakt.Det er viktig at artistvert er på huset og tilgjengelig så lenge bandet er der. Det er fint om artistvert legger en lapp med navn og telefonummer i buret eller et annet sted der teknikere valfarter.

GENERELT

Ved innleie av utstyr sendes faktura til arrangør.
Skader på utstyr grunnet feil hos artister dekkes av arrangør.